ByBaristo Tatlı Kazanç!

Franchise nedir?

Franchise, bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.


Franchise Sistemimiz

ByBaristo olarak markamızın bilinirliğini artırmak yanında geniş kitlelere ulaşabilmek adına franchise sistemi uygulayarak en kazançlı sektörlerden biri olan kafe sektöründe başarıyla ilerlemeyi hedeflemektedir. ByBaristo konsept olarak iç açıcı ferah atmosferiyle dikkat çekici, samimi çalışanlarıyla kusursuz hizmeti sunabilmeyi amaçlamaktadır. Şubelerimizde her zaman ferah, modern dekore edilmiş iç ve dış alanlar oluşturmayı amaçlar.


Franchise Seçme Süreci

Franchise Aday Kriterleri

  • Girişimci ruh ve başarma tutkusu,
  • ByBaristo franchising yatırım finansmanına sahip olması,
  • İş süreçlerinin tümüne hakim şekilde işin başında bulunabilmesi,
  • Yeniliklere açık, gelişmiş bir vizyona sahip olması,
  • Kâr / Zarar tabloları oluşturabilmesi,
  • İyi bir analiz yeteneğine sahip olması,
  • Aktif ve enerjik bir ruha sahip olması,
  • Standartlar ve kurallarla çalışmaya uygun olması,
  • İnsan yönetimi ve finansal yönetim tecrübesine sahip olması
  • Tüm zamanını ve gücünü ByBaristo için harcama isteği ve imkânı kafe sektöründe franchise sahibi olma isteği,

Franchising Süreci

1. ByBaristo'nun keyifli ve kazançlı iş dünyasına katılmak istediğinizde izlemeniz gereken süreç aşağıdaki gibidir;

2. Franchise Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak başvuru formunuzu şirketimize kendiniz bizzat getirebilir, taahhütlü olarak posta ile veya e-mail ile gönderebilirsiniz.

3. Başvuru formunuz ByBaristo franchising kritelerine göre incelenir, uygun bulunan adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilir. Yüz yüze görüşmede adayın finansman, yönetim ve benzeri konulardaki tecrübeleri değerlendirilir.

4.Yatırım maliyeti, eğitim, ödeme planı, şirketin çalışma şekli, temin edilecek destekler ve bölge seçimi konusunda aday bilgilendirilir.

5. Adayın bilgilendirilmesinin ardından, çalışacağı bölge ile ilgili yönetime analiz ve detaylı bir sunum yapması istenir. Yönetimin adayın sunumunu olumlu değerlendirmesi halinde bir ön protokol hazırlanarak aday ile ön anlaşma imzalanır.

6. Aday ile imzalanan ön protokolün ardından 2 ay süren eğitim süreci başlar. Adayın şube yönetimi ve işleyişinde ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler ByBaristo Eğitim Departmanı tarafından sınıf ve iş başı eğitimleri olmak üzere iki aşamadan oluşan zorunlu eğitim programı ile aktarılır.

7. Aday, eğitim bitiminde değerlendirme sınavına tabi tutulur. Sınavda başarılı olan adaylar, ByBaristo Franchise olmaya hak kazanır ve sertifikalarını alır.

8. ByBaristo Emlak Geliştirme Departmanı tarafından yeni şubenin açılacağı dükkânın kiralama çalışmaları yapılır. Alternatifler arasından şube konseptine uygun dükkân seçilir ve kira sözleşmesi yapılır.

9. Kiralama işlemi tamamlandıktan sonra dükkânın projesi ByBaristo Mimari Ekibimiz tarafından çizilir. Mimari çalışmaların tamamlanmasının ardından şube konseptine uygun olarak gerekli ekipman tedariki sağlanır ve pazarlama materyalleri şubeye ulaştırılır.

10. Açılış öncesi gerekli tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Franchise sözleşmesi imzalanır.

11. Franchise sahibi, çalışanlar ve ByBaristo Yönetiminin katılımıyla şube açılışı gerçekleşir.